ตัวอย่างการออกแบบที่ดี


รถไฟ ประเทศไทย

ทางลาดและพื้นที่ว่างสำหรับคนพิการ
ที่มา http://www.railway.co.th/srt/pr/news/viewshownews.asp?idnews=1235

Innova สจล. ประเทศไทย

รถยกคนพิการ
ที่มา ที่มาhttps://www.facebook.com/100000846051913/videos/ pcb.1045494912155367/1045491515489040/?type=3&theater

รถไฟ/Shinkansen ใต้ดินประเทศญี่ปุ่น

 • ทางลาดและผู้บริการภายในสถานี
 • พื้นที่ว่างสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 • ที่นั่งแถวเดียวกับคนปกติ
 • ที่นั่งห้องส่วนตัว พร้อมที่นั่งคนปกติ

ที่มา : https://www.accessible-japan.com/wheelchair-accessible-trains-and-subways-in-japan/1 ก.พ.60

รถบัสและเรือประเทศสวีเดน

 • จุดยึดในเรือสำหรับยึดรถ
 • ทางลาดอัตโนมัติ คนพิการสั่งจากปุ่มกดนอกรถ

ที่มา : http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/eroa8qec96_10.pdf 1 ก.พ.60

รถแท็กซี่และรถไฟ ประเทศสวีเดน

 • จุรถที่ผลิตที่ประเทศสวีเดน
 • ลิฟต์ยก กรณีพื้นรถไฟสูงกว่าชานชาลามาก

ที่มา : http://www.eltis.org/sites/eltis/files/case-studies/documents/eroa8qec96_10.pdf

รถราง ประเทศออสเตรเลีย

 • มาตรฐาน Disability Standards for Accessible Public Transport 2002
 • รถรางออกแบบให้พื้นรถมีระดับเท่ากับชานชาลาและล้อรถวิ่งบนรางที่มีระดับต่ำกว่า

ที่มา : http://www.freedomaccessvehicles.com.au

รถตู้และโคช ประเทศอเมริกา

 • มาตรฐานชื่อ 2010 ADA standard for accessible design
 • ทางลาดแบบอัตโนมติและเลื่อนและลิฟต์บันได

ที่มา : https://www.tmb.cat/en/barcelona/accessibility-mobility-reduced และhttps://www.ameriglide.com/item/AmeriGlide-TITAN-IPL500.html,

สายการบิน ประเทศอเมริกา

 • ที่นั่งเคลื่อนที่สำหรับผู้พิการ

ที่มา : https://vimeo.com/48791724

มาตรฐานรถตู้เล็ก ประเทศนิวซีแลนด์

 • มาตรฐาน Low Volume Vehicle Standard
ที่มา : https://vimeo.com/48791724

เทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกบนยานพาหนะ

 • เครื่องอ่านข้อความจากการสัมผัส สำหรับคนพิการทางสายตา Finger Reader อาจนำมาใช้กับป้ายหรือคู่มือบนยานพาหนะ
 • UNI แอพแปลภาษามือ

ที่มา : https://www.tmb.cat/en/barcelona/accessibility-mobility-reduced และhttps://www.ameriglide.com/item/AmeriGlide-TITAN-IPL500.html,

เทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสิ่งอำนวยความสะดวกบนยานพาหนะ

 • ทางลาดแบบดัดแปลง
 • ป้ายพูดได้

ที่มา : http://www.yankodesign.com/2013/05/09/convertible-ramp/, 11 ก.พ.60 และ Technological Innovations in Transportation for People with Disabilities โดย US department of transport, 2011