การคัดเลือกยานพาหนะเพื่อเสนอแนวคิดในการออกแบบ รวมถึงการประมาณราคาของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการคัดเลือกในการออกแบบ


รายการอุปกรณ์ทั้ง 20 รายการ (ตามกฎกระทรวงฯ ปี 2556)

 1. ประตูรถสำหรับคนพิการ
 2. อุปกรณ์นำพาคนพิการหรืออุปกรณ์ ยกรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากรถ
 3. ทางลาด
 4. ทางขึ้นและลงเรือสำหรับคนพิการ
 5. บันไดสำหรับคนพิการ
 6. ทางเดินภายในเรือสำหรับคนพิการ
 7. พื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการหรือ อุปกรณ์สำหรับเก็บรถเข็นคนพิการ
 8. ป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 9. ป้ายแสดงจำนวนที่นั่งคนพิการ
 10. คู่มือการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการแต่ละประเภทสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลประจำรถ/ยานพาหนะ
 11. คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำรถ/ยานพาหนะเพื่อใช้สื่อสารกับคนพิการ
 12. เจ้าหน้าที่ประจำรถ/ยานพาหนะอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อให้บริการคนพิการในการขึ้นและลงรถ/ยานพาหนะ
 13. ที่นั่งสำหรับคนพิการ
 14. ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
 15. ห้องนอนสำหรับคนพิการ
 16. ป้ายสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้บริเวณตัวรถด้านนอกเพื่อให้คนพิการทราบว่าเป็นรถที่จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 17. การประกาศแจ้งชื่อสถานีถัดไปสำหรับคนพิการทางการเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายบอกชื่อสถานีถัดไปสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 18. ลิฟต์แบบแท่นยกสำหรับนำพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลงจากอากาศยาน
 19. คู่มือแนะนำการให้บริการอากาศยานสำหรับคนพิการ
 20. การประกาศเตือนสำหรับคนพิการทางการเห็น